صفحه اصلیشهرستان مراغهجاذبه های تاریخی مراغه

جاذبه های تاریخی مراغه

گنبد سرخ 

گنبد سرخ مراغه از قدیمی ترین آثار دوره سلجوقی است .تاریخ احداث بنابر اساس کتیبه کوفی سر در بنا 542 هجری قمری است .کتیبه دیگر بنا شامل نام بانی اثر به نام عبداعزیز بن محمود سعد حاکم آذربایجان می باشد.همچنین نام سازنده بنا بنام المحسن العمار در کتیبه دیگری از بنا مشخص شده وبقیه کتیبه های کوفی آن آیات قرآنی است .
شیوه خاص معماری آجری وتزئینات هریک از طاقنماها این اثر را کاملابرجسته کرده وبرابرنظر اریک شرودر در کتاب صنایع ایران ،تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است .
تلفیق کاشی وآجر در عصر سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده واستفاده از کاشی بصورت محدود در نمای ورودی ودربالای سردرآن به شیوه هنرمندانه جلوه خاصی به این بنا بخشیده است .

sorkh

sooorkh2

گنبد کبود (مقبره مادر هلاکوخان )
گنبد کبود یا مقبره منسوب به مقبره مادر هلاکوخان از زیباترین بناهای اواخر دوره سلجوقی است .تاریخ احداث آن برابربقایای کتیبه سردر ورودی بنا ونظر آندره گدار 593 هجری قمری است .
گنبد کبود بنایی ده ضلعی بوده ودر تزئینات تخمیری آن تلفیق کاشی فیروزه ای با آجر بصورت گره چینی اجرا شده است .از دیگر تزئینات آن اجرای مقرنس کاشی ،قطار بندی وتزئینات استامپی در میان آجرها با نقش الله به خط کوفی در داخل سردابه بنا است .
همچنين کتیبه هایی با خط ثلث بصورت نواری در سرتاسر بنا وبالای هریک از طاقنماها جلوه خاصی به بنا بخشیده است.

 

kabod

 

 

kabod2

برج مدور
برج مدور گنبدی استوانه ای است که بر روی ازاره سنگی در دو طبقه بنا گردیده وتاریخ آن مطابق کتیبه موجود در بنا 563 هجری قمری است.
ازیژگیهای خاص این بنا علاوه بر آجرچینی زیبای ضلع بیرونی سردرورودی است که با تزئینات تخمیری پرکاری زینت یافته وبا تلفیق کاشی وآجر، نمای قابل توجهی پدید آمده است .قسمت داخلی برج دوازده ضلعی است وتزئینات گچی آن به مرور از بین رفته است.

kabod_2

modavar

گنبد غفاريه

گنبد غفاریه بنای چهارگوش آجری است که هر چهار زاويه اش با ستونهایی دارای نقش لوزی ساخته شده اند .این گنبد در دوره ایلخانان ودرفاصله بین سالهای 725 تا 728 هجری ساخته شده است .

گنبد غفاریه توسط حاکم وقت مراغه بنام امیر شمس الدين قراء سنقرالچرکسی منصوری ساخته شده وهدف از ساخت آن جلب رضايت ایلخانان اعظم سلطان ابوسعيد بهادر خان بوده لیکن ابوسعيد بخاطر خشنودی مماليک مصر دستور قتل امير شمس الدین را درخفاء صادر کرده وپس از آن وی را در سردابه این گنبد دفن می کنند.

تزئینات بنا نقوش زیبای هندسی وکتیبه هایی با خط ریحان است وتنوع رنگ کاشی ها ، جلوه زیبایی به گنبد بخشیده است .وجه تسمیه نام بنا مربوط به فرد متمکنی است به نام نظام الدین احمد بن حسین غفاری که در مسیر بازگشت از حج در مراغه اقامت گزیده ، عمارتی را درکنار این گنبد احداث واملاکی را به ان وقف می کند.

ghaeariye1 

gafariye_2

 رصد خانه مراغه

رصد خانه مراغه نخستین بنای عصر ایلخانی است که یک سال پس از انتخاب مراغه بعنوان پایتخت هلاکوخان در سال 657 هجری قمری بوسیله خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شد. احداث این رصد خانه حدود دوازده سال طول کشیده است.
خواجه نصیر با گردآوری دانشمندان مختلف از اقصی نقاط جهان ونجات آنان از یورشهای مغولها ونیز با گرد آوری کتابخانه عظیم ، این محل را به بزرگترین مرکز علمی جهان درآن دوره مبدل ساخت وموجبات تدوين زیج ایلخانی را فراهم نمود.
این محل تا سالها الگوی ساخت رصد خانه های بزرگی بوده است .الغ بیک بر اساس طرح این رصد خانه ، رصد خانه ای را در سمر قند بنیان نهاد ، همچنین فومن جی منجم چینی نیز با الهام از این مجموعه رصد خانه ای را درچين ايجاد کرد.